خوش آمدید
آریا قانون؛ در راستای مرتفع کردن مشکلات حقوقی اقشار مختلف جامعه با همکاری آقای رضا رضائی نیا وکیل پایه یک دادگستری در خدمت هموطنان ایرانی میباشد.
تلفن: 88755193 - 88755310
مشاوران ما
گروه مشاوران
---
مقالات حقوقی
«قضات کهريزک» و «نمايندگان 3 هزار ميلياردي» در انتظار تصميم ديوان عالي کشور


پرونده هاي قضات کهريزک و دو نماينده مجلس که در جريان رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي محکوم شدند به ديوان عالي کشور ارجاع شده است.

با تاييد احکام شعبه اول دادگاه انقلاب در پرونده فساد مالي بزرگ از سوي ديوان عالي کشور، مشخص شد که در اين پرونده چهار نفر به اعدام محکوم و ديگر متهمان اين پرونده نيز به تحمل مجازات هايي نظير حبس، انفصال از خدمت و جزاي نقدي محکوم شدند.

در اين پرونده که سر و صداي زيادي به پا کرد، در رابطه با دست داشتن سه نماينده مجلس در اقدامات گروه امير منصور آريا زمزمه هايي وجود داشت تا اينکه اين سه نماينده در دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شدند.

با رسيدگي به اتهامات سه نماينده متهم در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران يکي از آن ها تبرئه و دو نفر ديگر به جزاي نقدي و رد مال محکوم شدند.

دو نماينده محکوم، به حکم دادگاه کيفري استان تهران اعتراض کردند و پرونده براي رسيدگي به ديوان عالي کشور ارسال شد.

به گفته محمد عمراني مديرکل امور دفاتر شعب ديوان عالي کشور پرونده اين دو نماينده در حال حاضر در شعبه 32 ديوان در نوبت رسيدگي است.

پرونده ديگري که طي سال هاي اخير توسط رسانه ها و مردم به شدت پيگيري مي شد پرونده قضات کهريزک بود. در اين پرونده، شعبه 76 داگاه کيفري استان تهران از هشتم اسفند ماه 1391 رسيدگي به اتهامات قضات کهريزک را آغاز کرد و اول خرداد 92 نيز يازدهمين و آخرين جلسه رسيدگي به اين پرونده برگزار شد.

حدود يک ماه بعد از پايان رسيدگي دادگاه بدوي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود از صدور حکم اين پرونده خبر داد و تاکيد کرد تا زماني که حکم قطعي نشود امکان بيان جزييات آن نيست.

پس از ابلاغ حکم، برخي از متهمان و شکات به آن اعتراض کردند و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شد و اين پرونده نيز در حال حاضر در شعبه 9 ديوان عالي کشور در نوبت رسيدگي است.
Copyright © 2004-2008 Arya Law, All rights reserved.