خوش آمدید
آریا قانون؛ در راستای مرتفع کردن مشکلات حقوقی اقشار مختلف جامعه با همکاری آقای رضا رضائی نیا وکیل پایه یک دادگستری در خدمت هموطنان ایرانی میباشد.
تلفن: 88755193 - 88755310
مشاوران ما
گروه مشاوران
---
مقالات حقوقی
ميانگين حضور ماموران از اعلام تا اعزام 15 دقيقه است


فرمانده يگان هاي ويژه ناجا سه برنامه آموزشي ماموران اين يگان را تشريح و گفت: ميانگين حضور ماموران يگان ويژه از زمان اعلام تا اعزام 15 دقيقه تخمين زده شده است.

سردار حسن کرمي در تشريح جزئيات نحوه آموزش ماموران يگان ويژه، گفت: ماموران اين يگان بايد متناسب با نوع تهديدات، تجهيزات آموزش خود را تغيير دهند و بر همين اساس توانمندي، سرعت عمل و افزايش حرفه اي گرايي از مصاديقي است که ماموران يگان ويژه بايد نسبت به دستيابي به آن و ارتقايش تلاش کنند. چرا که معتقديم اگر ماموران يگان ويژه اين آموزش هاي تخصصي را فرا نگيرند، تفاوتي با يک واحد نظامي معمولي نخواهند داشت.

وي با بيان اينکه مسئولان ناجا 14 ويژگي براي يگان ويژه در چشم انداز آن تعريف کرده اند، گفت: معتقديم اگر يگان ويژه اين ويژگي ها اعم از سرعت عمل، آموزش هاي عملياتي به روز و ... را کسب کند، مي تواند پاسخ دهي مناسبي نسبت به ماموريت هاي محوله داشته باشد.

فرمانده يگان هاي ويژه ناجا با بيان اينکه اقتدار و توانمندي اين نيرو بسيار حائز اهميت است، گفت: معتقديم يکي از راه هاي رسيدن به اقتدار در اين نيرو، تربيت نيروهاي انساني متخصص است، چرا که نيروي انساني در هر سازمان بسيار نقش مهمي دارد و در رسيدن به اهداف بسيار نقش اساسي دارد.

کرمي با بيان اينکه نيروي انتظامي براي رسيدن به اهداف خود با حداقل هزينه سرمايه گذاري ويژه اي روي نيروهاي انساني خود داشته است، گفت: آموزش هاي ماموران يگان ويژه در سه بخش آمادگي جسماني، عملياتي و بصيرتي تخمين زده شده است.

وي در تشريح آمادگي جسماني نيروهاي يگان ويژه، گفت: معتقديم نيروهاي يگان ويژه بنا به نوع ماموريت شان، بايد بسيار قوي باشند؛ به گونه اي که بتوانند ساعت ها با تجهيزات و يا بدون تجهيزات راه رفته و از نظر تخصصي نيز بايد ورزش هاي رزمي همچون تکواندو، جودو و کاراته را بياموزند و فراگرفتن ورزش هاي رزمي به عنوان يک اصل اساسي در اين يگان تعقيب مي شود.

فرمانده يگان هاي ويژه ناجا با بيان اينکه آمادگي عملياتي و فراگرفتن نحوه استفاده و بکارگيري تجهيزات بسيار مورد اهميت است، گفت: تجهيزات اين يگان تخصصي و بسيار فني و حرفه اي است؛ به گونه اي که نيروهاي اين يگان بايد نحوه استفاده صحيح از اين تجهيزات را فراگرفته و علاوه بر آن بايد با تاکتيک و تجهيزات جديد دنيا آشنا شوند که در قالب برنامه هاي آموزشي اين مهم در دستور کار قرار دارد.

کرمي با بيان اينکه آموزش هايي همچون شناخت جريان هاي سياسي، راه هاي مواصلاتي، تراکم جمعيتي استان ها و ... نيز به عنوان آموزش هاي تکميلي به ماموران مورد توجه قرار است، گفت: يکي ديگر از آموزش هاي مورد توجه فرماندهان يگان ويژه، آمادگي علمي و بصيرتي است، چرا که معتقديم امروزه بسياري از مسائل و حتي بحران ها با اقدامات فرهنگي و اجتماعي قابل حل است و همه جا نيازي به ورود نيرو نيست.

به گفته فرمانده يگان هاي ويژه ناجا، شناخت تهديدهاي استان، شناخت راه هاي مواصلاتي و برپايي اردوهاي صحرايي در راستاي افزايش توانمندي ماموران يگان ويژه پيگيري مي شود.

وي با بيان اينکه آموزش کمک هاي اوليه و امداد و نجات در دستور کار قرار دارد، گفت: يکي از اولين واحدهاي حاضر در محل حوادث، يگان ويژه است که ماموران براي تامين امنيت، به محل حادثه اعزام مي شوند که بر همين اساس لزوم ارائه آموزش هاي کمک هاي اوليه و امداد و نجات احساس شد و در حال حاضر اين آموزش ها براي افزايش پاسخگويي ماموران به مطالبات مردمي و در راستاي کمک هر چه بيشتر به مردم دنبال مي شود.

فرمانده يگان هاي ويژه ناجا با بيان اينکه توان ماموران اين يگان به قدري است که از زمان اعلام تا اعزام ماموران در محل، 15 دقيقه زمان لازم است، گفت: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، ميانگين حضور ماموران اين يگان در محل اعلامي 15 دقيقه تخمين زده شده است و اين در حالي است که واحدهاي يگان ويژه در تهران به عنوان يگان احتياط کشور حاضر هستند و اين يگان ها در راستاي تقويت واحدهاي استاني در پايتخت مستقر هستند که در صورت نياز، از راه زمين و هوا به منطقه اعزام خواهند شد.
Copyright © 2004-2008 Arya Law, All rights reserved.