خوش آمدید
آریا قانون؛ در راستای مرتفع کردن مشکلات حقوقی اقشار مختلف جامعه با همکاری آقای رضا رضائی نیا وکیل پایه یک دادگستری در خدمت هموطنان ایرانی میباشد.
تلفن: 88755193 - 88755310
مشاوران ما
گروه مشاوران
---
سوال و جواب

نام مشاور: گروه مشاوران - --- - تاریخ پرسش: 1392/12/26 - تاریخ پاسخ: 1392/12/26
سوال : حدود يک ماه و نيم است که برگه طلاق خود را از دادگاه گرفته ام و مي خواهم بروم به محضر تا صيغه طلاق جاري شود ولي شوهرم حاضر به آمدن نيست، چه اقدامي مناسب است؟
پاسخ : دفتر ثبت طلاق مراتب عدم حضور زوج را به دادگاه اعلام مي کند و پس از اجراي صيغه طلاق توسط دادگاه دستور ثبت و اعلام آن به دفتر ثبت طلاق صادر مي شود.
نام مشاور: گروه مشاوران - --- - تاریخ پرسش: 1392/12/26 - تاریخ پاسخ: 1392/12/26
سوال : نفقه خانم خانه دار به چه صورت محاسبه مي شود؟
پاسخ : نفقه زن بستگي به شئونات خانوادگي و عرف و عادت دارد و قاضي پس از بررسي هاي لازم نفقه را تعيين مي کند. البته ذکر اين نکته مهم است که نفقه زماني به زن تعلق مي گيرد که زن در تمکين شوهرش باشد.
نام مشاور: گروه مشاوران - --- - تاریخ پرسش: 1392/12/26 - تاریخ پاسخ: 1392/12/26
سوال : دختر باکره اي که مهريه اش عندالاستطاعه مي باشد مي تواند از حق حبس استفاده کند؟
پاسخ : در مهريه عندالاستطاعه مرد بايد توانايي مالي پرداخت مهريه را داشته باشد، لذا در اين نوع مهريه اگر زوج توانايي پرداخت نداشته باشد حق حبس براي خانم وجودندارد.
نام مشاور: گروه مشاوران - --- - تاریخ پرسش: 1392/12/26 - تاریخ پاسخ: 1392/12/26
سوال : اگر زن درخواست مهريه کند و مرد عمدا پرداخت نکند، زن مي تواند تمکين نکند؟
پاسخ : خير، اگر زن از همسرش تمکين خاص (زناشويي) داشته ديگر نمي تواند تمکين را منوط به پرداخت مهريه نمايد. درخصوص مهريه هم پس از مطالبه مهريه توسط زن، دادگاه بررسي هاي لازم را انجام مي دهد و حکم به پرداخت نقدي يا قسطي مهريه مي کند و مرد در صورت توانايي مالي نمي تواند عمدا از پرداخت مهريه شانه خالي کند.
نام مشاور: گروه مشاوران - --- - تاریخ پرسش: 1392/12/26 - تاریخ پاسخ: 1392/12/26
سوال : اگر زن نداند که مرد چه اموالي دارد (غير از منزلي که در آن زندگي مي کند و ماشيني که دارد) و نتواند به دادگاه معرفي کند مهريه او به چه صورت پرداخت مي شود؟
پاسخ : در صورتي که مرد اعسارش به دادگاه ثابت شود، مهريه زن قسط بندي مي شود وليکن زن هر وقت از ايشان اموالي پيدا نمايد مي تواند به اجراي احکام معرفي کند تا نسبت به دريافت نقدي مهريه اقدام شود.
نام مشاور: گروه مشاوران - --- - تاریخ پرسش: 1392/12/26 - تاریخ پاسخ: 1392/12/26
سوال : سوء رفتار شوهر نسبت به زن چگونه ثابت مي شود و چه چيزهايي جزء سوء رفتار حساب مي شود؟
پاسخ : سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است که مورد تاکيد قانونگذار در ماده ???? قانونمدني است. آزارهاي جسمي و روحي به نحوي که عرفا غيرقابل تحمل باشد از مصاديق سوء رفتار است و تشخيص آن به نظر دادگاه است و هر يک از آنها بايد با دلائل شرعي و قانوني به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذيرفته نيست.
نام مشاور: گروه مشاوران - --- - تاریخ پرسش: 1392/12/26 - تاریخ پاسخ: 1392/12/26
سوال : سند ازدواجمان دست همسرم است. الان مي خواهم مهريه ام را به اجرا بگذارم و از او جدا شوم، چه کار بايد انجام دهم؟
پاسخ : با در دست داشتن شناسنامه و مدارک به دفترخانه اي که ازدواجتان در آن ثبت شده مراجعه و درخواست رونوشت از سند ازدواج کنيد.
نام مشاور: گروه مشاوران - --- - تاریخ پرسش: 1392/12/26 - تاریخ پاسخ: 1392/12/26
سوال : اگر زني که خود درآمد دارد و با شوهرش زندگي مي کند و درآمدش را در زندگي خرج کند، اگر بخواهد عدم پرداخت نفقه توسط شوهرش را در دادگاه ثابت کند چه کار بايد انجام دهد؟
پاسخ : بايد پس از طرح دادخواست مطالبه نفقه با ارائه شده در دادگاه ثابت کند خرج زندگي را از درآمد خودش تامين مي کند.
نام مشاور: گروه مشاوران - --- - تاریخ پرسش: 1391/11/25 - تاریخ پاسخ: 1391/11/25
سوال : چکي را از يک مغازه دار دريافت کردم که با مراجعه به بانک مشخص شد پول در حساب براي پرداخت وجه چک موجود نيست. همچنين اعلام شد که صاحبان حساب دو نفر هستند. حالا هر کدام مدعي هستند که ديگري بايد پول چک را بدهد. همچنين يکي از آنها مدعي است شراکتشان تمام شده است و درباره چک هايي که دست ديگران دارند سازش نامه اي در اتحاديه صنفي خود نوشته اند. لطفاً راهنمايي کنيد.
پاسخ : شما مي توانيد طبق ماده 19 قانون چک، کل وجه چک را از هر کدام از دو نفر مطالبه کنيد.ولي اگر فقط يکي از دو نفر چک را امضا کرده فقط حق مراجعه به او را داريد.
نام مشاور: گروه مشاوران - --- - تاریخ پرسش: 1391/11/25 - تاریخ پاسخ: 1391/11/25
سوال : با انعقاد قراردادي مقداري عايق به يک سازنده سردخانه فروختيم. بخشي از چک هايي را که براي پرداخت پول کالا داده بود نقد نشد. براي وصول وجه چکها شکايت کرديم. اما بدهکار به جاي پرداخت پول به بازرسي وزارت بازرگاني و تعزيرات شکايت کرد و بعد از 2 سال مدعي شد کالا عيب داشت. بازرس بازرگاني 5 ميليون تومان کم فروشي در قرارداد 150ميليون توماني نوشته، اما تعزيرات ما را به 250 ميليون تومان جريمه و خسارت محکوم کرد. تکليف چيست؟
پاسخ : بدهکار در هر حال موظف به پرداخت وجه چک ميباشد و اگر ادعائي دارد مي تواند به دادگاه حقوقي مراجعه کند.آرائ تعزيرات نيز قابل تجديد نظر است.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Copyright © 2004-2008 Arya Law, All rights reserved.